Користувачам

polzovatelyam

Однією з головних задач права інтелектуальної власності в цілому, і авторського права зокрема, є постійне стимулювання і заохочення творців до створення суспільних благ – як матеріальних, так і естетичних. І саме отримання автором справедливої винагороди за його працю і за повсюдне використання його творів є одним з провідних стимулів до створення нових шедеврів, зокрема і в сфері музики, драматичного мистецтва, письменництва й живопису.
Найбільш надійним засобом забезпечення авторів належною винагородою (роялті) є саме укладення ліцензійної угоди з правовласником. Ця система, котрою і опікується держава силами «Українського агентства з авторських і суміжних прав» (і котра є загальноприйнятою в світовій практиці), є чинником подальшого розвитку вітчизняної культури і мистецтва, а також і запорукою привабливості України для іноземних виконавців.
Відповідно до чинного в Україні законодавства, будь-яке використання творів, що охороняється авторським правом, має здійснюватися лише за згодою правовласника, на підставі укладеного ліцензійного договору. В договорі автор передає користувачеві певний вид авторських прав на використання свого твору з чітко позначеними умовами і встановленою виплатою авторської винагороди.
На сьогоднішній день, державна організація «Українське агентство з авторських та суміжних прав» представляє більш ніж 6000 українських і 4 млн іноземних авторів і правовласників.

Всі суб’єкти господарювання, які використовують у своїй діяльності музичні твори, фонограми, передачі організацій теле-, радіо- або кабельного мовлення шляхом публічного виконання, публічного сповіщення, ретрансляції, демонстрації, повинні усвідомлювати, що вони використовують об’єкти права інтелектуальної власності, які їм не належать .
Відповідно до статей 13, 41, 54, 55 Конституції України, ст. 426, 443 Цивільного кодексу України, статей 17, 39, 40, 43, 45, 47-52 Закону України «Про авторське право і суміжні права» використання творів припустиме тільки з дозволу автора (чи співавторів), виконавця, виробника фонограм (відеограм) і з обов’язковою виплатою їм винагороди за використання творів. Відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права» автори, виконавці та інші правовласники мають право уповноважувати організації колективного управління (ОКУ) здійснювати управління їх правами.
ДО УААСП відстежує використання творів, проводить переговори з користувачами, видає дозволи на їх використання (шляхом укладання ліцензійних договорів) і розподіляє отриману винагороду (роялті) між правовласниками.
До числа суб’єктів, які здійснюють комерційне використання фонограм і (або) відеограм, відносяться:
• Театри (в тому числі – студії, аматорські самодіяльні театри)
• Концертні та циркові об’єднання
• Філармонії
• Цирки
• Будинки та палаци культури
• Кіноконцертні зали, кінотеатри і відеосалони
• Клуби та дискотеки
• Стадіони та спортивні зали
• Бари, кафе, ресторани та інші підприємства громадського харчування
• Пансіонати, будинки відпочинку, санаторії, готелі
• Підприємства та організації торгівлі
Доводимо до вашого відома, що використання музичних творів без виплати належної винагороди є прямим порушенням авторського права.