Малі права

При використанні музичних творів (об’єктів авторського права) у комерційній діяльності, необхідно отримувати дозвіл від автора, правовласника або організації колективного управління шляхом укладання ліцензійного договору і виплачувати авторську винагороду (роялті) за договором згідно чинного законодавства.

Укладання договорів і подальша робота з ними належить до компетенції відділу по роботі з користувачами «малих прав».
До так званих «малих прав» належить використання музичних творів шляхом публічного виконання, публічного сповіщення, публічного показу, публічної демонстрації. Крім того, відділ займається підписанням договорів на використання музичних творів у мережі Інтернет, в мобільному контенті і договорів на право «механічного запису» (право на відтворення, розповсюдження, опублікування, записів), а також наданням дозволів на включення твору як складової передач, фільмів, тощо.