Інтернет

Ліцензійний договір Iнтернет

В даний час без всесвітньої мережі Інтернет важко уявити роботу і дозвілля більшості людей на планеті. Популярні, також, сайти з радіо- та телетрансляціями як на сайтах відповідних ефірних компаній, так і на чужих платформах на яких можуть розміщуватись декілька десятків радіостанцій та телеканалів.

Якщо трансляція відбувається без можливості збереження даних для подальшого перегляду (прослуховування) на будь-який носій – такий спосіб використання розглядається як доведення до загального відома (публічне сповіщення).
Якщо на Інтернет – ресурсі є можливість завантаження файлу на жорсткий диск комп’ютера – даний вид використання розглядається як розповсюдження (будь-яка дія, за допомогою якої об’єкти авторського права безпосередньо чи опосередковано пропонуються публіці, в тому числі доведення цих об’єктів до відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до цих об’єктів з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором) та відтворення (виготовлення одного або більше примірників твору, відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп’ютер).
Тобто, інтернет-сайти, які використовують об’єкти авторського права (такі як музичні твори) повинні одержати дозвіл шляхом укладання ліцензійного договору і виплачувати авторську винагороду за надане право згідно договору.
Постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 72 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав», де відповідно до статей 15 і 37 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (3792-12) Кабінет Міністрів України постановив затвердити мінімальні ставки авторської винагороди (роялті) за публічне сповіщення або ретрансляцію (повторне публічне сповіщення) творів науки, літератури і мистецтва, у тому числі зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах (Розділ В, додатку 1 Постанови).

Твори науки, літератури і мистецтва, у тому числі комп’ютерні програми та бази даних, публічне сповіщення яких здійснюється у передачах кабельного телебачення і (або) радіомовлення чи через мережу Інтернет
(Додаток 1, п. 27)
5%
відсотки доходів, одержаних з того виду діяльності, у процесі якої відбувається публічне сповіщення зазначених передач або творів

Для укладення договору чи консультацій ви можете звертатись за вказаними контактами:

Стопхай Юлія

Тел.: (044) 235-32-88

uacrr_public@ukr.net