Документи

Виписка з єдиного державного реєстру “Українське агентство з авторських та суміжних прав” (перейти на сторінку)

Статут Державної організації “Українське агентство з авторських та суміжних прав” від 18.03.2019.  (перейти на сторінку)

Статут Державної організації “Українське агентство з авторських та суміжних прав” від 10.12.2018.  (перейти на сторінку)

Статут Державної організації “Українське агентство з авторських та суміжних прав”

Правила розподілу авторської винагороди, ч.1

Правила розподілу авторської винагороди, ч.2

Закон України “Про авторське право і суміжні права”

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань” від 18 січня 2003 р. N 71

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав” від 18 січня 2003 р. N 72

Постанова Кабінету Міністрів України “Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір” від 27 грудня 2001 р. N 1756

Постанова Кабінету Міністрів України “Про розміри відрахувань до фондів творчих спілок України за використання творів літератури та мистецтва” від 3 березня 1992 р. N 108

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил роздрібної торгівлі примірниками аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних” від 4 листопада 1997 р. N 1209

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження положень з питань розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних” від 13 жовтня 2000 р. N 1555

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів

Всесвітня конвенція про авторське право (переглянута)

Рішення про неприбутковість

r_shennya_nepributkovost_

Свідоцтво про взяття ОКУ на облік

sv_doctvo_pro_vzyattya_na_obl_k_oku

Витяг з ЄДРПОУ

statistiki