Історія

Українське агентство з авторських та суміжних прав – організація колективного управління правами авторів музичних, літературних, драматичних та інших творів мистецтва і науки. УААСП управляє майновими правами українських авторів, а також представляє на території України інтереси зарубіжних правовласників на підставі договорів про взаємне представництво з іноземними авторсько-правовими організаціями. Наше агентство – найстаріше авторсько-правове товариство в Україні, що має статус державної організації.

На 1926 рік припадає створення «Українського театрального товариства драматургів і композиторів», безпосереднього попередника УААСП – першого на території України органу, що опікувався правами вітчизняних авторів. Таким чином, наше агентство стало однією з найстаріших організацій колективного управління Європи. У той час УТТДК проводило збір відрахувань з театрів через Товариство Червоного Хреста.

На початку 1930-х років організація була реформована спочатку у «Всеукомдрам», а згодом в Українське управління з авторських прав (УЗАП). Товариство долучилось до розквіту тогочасної національної драматургії , зокрема опікуючись творами діячів «розстріляного відродження», таких як Микола Хвильовий і Олесь Досвітній. Видатні драматурги Лесь Курбас і Микола Куліш входили до керівництва товариства. На період 1941-1944 років УЗАП, знекровлений репресіями, припиняв свою роботу в зв’язку з подіями Другої Світової війни. У 1944 році, після звільнення України від німецької окупації, УЗАП відновлює роботу.

Одначе вже в наступні десятиріччя зв’язок УЗАП з вітчизняними авторами став перманентним. Українська національна культура, попри постійні утиски з боку офіційної влади, виявилась спроможною зберегти свою ідентичність і відособленість навіть в умовах радянського авторитаризму. Наповнена любов’ю до України поезія Максима Рильского, натхненні красою українських Карпат неперевершені композиції Володимира Івасюка, багатство нашої пісні передане голосами Дмитра Гнатюка і Івана Козловського, щира і надривна поетика Ліни Костенко – десятки і сотні наших митців пронесли автентичність українського слова до здобуття Україною Незалежності. До охорони творчого доробку всіх вітчизняних класиків тієї доби безпосередній стосунок мав УЗАП, будучи важливою частиною функціонування культурного життя України.

У 1973 році СРСР приєднується до Всесвітньої конвенції про авторське право, з’являється необхідність приведення діяльності УЗАПу у відповідність до світових стандартів. В результаті змін, що відбулися, в 1974 році на основі УЗАПу засновується Українське республіканське відділення Всесоюзного агентства з авторських прав – УРВ ВААП. У 1989 році УРВ ВААП отримує статус республіканського агентства.

У 1992 році в зв’язку з проголошенням незалежності України УРА ВААП трансформується в Українське агентство з авторських прав (УААП) при Кабінеті міністрів України. Трохи пізніше УААП отримує статус державної структури – Державного агентства України з авторських і суміжних прав (ДА УААСП).

З 1993 по 1996 рік Україна активно переймає норми загальноприйнятої світової практики в галузі авторського права. В цей період наша країна стає членом постійного комітету авторського права ВОІВ, учасником Всесвітньої конвенції про авторське право 1952 року, приєднується до Бернської конвенції «Про охорону літературних і художніх творів». Паралельно вдосконалюється законодавча база – приймається «Закон про авторське право і суміжні права», на державному рівні визначаються мінімальні ставки авторської винагороди, розробляються механізми реєстрації прав автора на твір, норми авторського права стають конституційними.

У 1996 році активна участь агентства у формуванні правового середовища у сфері інтелектуальної власності отримує визнання на світовому рівні – ДА УААСП приймають асоційованим членом в Міжнародну конфедерацію авторів і композиторів CISAC.

У 1999 році у структурі центральних органів виконавчої влади України знову відбуваються зміни, в зв’язку з чим у 2000 році наказом Міністерства освіти і науки України ДА УААСП отримує статус Державного підприємства «Українське агентство з авторських та суміжних прав» (ДП УААСП).

У 2005 році агентство стає повноправним членом Міжнародної конфедерації авторів і композиторів CISAC. У цей період в УААСП активно розробляються типові форми договорів, що повністю відповідають чинному законодавству України і встановленої міжнародній практиці у сфері авторського права; формуються унікальні бази даних з інформацією про українських авторів та їхні твори. У 2006 році з CISAC підписується ISWC-договір про управління процедурою присвоювання номера кожному музичному твору, створеному автором, що є членом УААСПу. В цей же час ведеться робота з підготовки та впровадження спеціалізованого програмного забезпечення, що відповідає міжнародним стандартам.

2015 стає знаковим для агентства. У зв’язку з реформуванням УААСП залучає до роботи новий менеджмент. Разом зі зміною керівництва, агентство отримує нову стратегію і починає її успішне впровадження.

Сьогодні Українське агентство з авторських та суміжних прав поєднує в собі ентузіазм молодих фахівців та багаторічний досвід роботи попередніх десятиліть. Незмінною залишається наша основна мета – захищати права українських авторів і сприяти створенню в нашій державі правового середовища для розвитку мистецтва. УААСП завжди був і залишається найпотужнішою організацією колективного управління в Україні. Ми захищали інтереси наших авторів протягом довгих 90 років і збираємося бути для них надійними партнерами і надалі.