Щорічні звіти

Річний звіт про діяльність агенства у 2013 році

Річний звіт про діяльність агенства у 2014 році

Відомості про управління ДО УААСП майновими правами суб’єктів авторського права і(або) суміжних прав, у тому числі осіб, які не передали ДО УААСП відповідних повноважень за 2012-2015р.р.(станом на І півріччя 2015р.)

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за 2011 рік

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за 2012 рік

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за 2013 рік

Звіт про фінансовий стан(баланс) за 2014 рік

Звіт про фінансові результати(звіт про сукупний дохід) за 2014 рік

Звіт про рух коштів(прямим методом) за 2014 рік

Звіт про власний капітал за 2014 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік

Баланс, звіт про фінрезультати за 9 місяців 2015р.

Баланс, звіт про фінрезультати за 9 місяців 2015р (уточнений)

Баланс, звіт про фінрезультати за 9 місяців 2015р (уточнений)

Звіт про фінансовий стан(баланс) за 2015 рік

Звіт про фінансові результати(звіт про сукупний дохід) за 2015 рік

Звіт про рух коштів(прямим методом) за 2015 рік

Звіт про власний капітал за 2015 рік

Річний звіт про діяльність агентства за 2015 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік

Виплати УААСП іноземним організаціям колективного управління, українським юридичним особам – правовласникам, українським організаціям колективного управління, українським авторам- фізичним особам

Статистика по збору, розподілу, виплаті 2013-2015

Річний звіт про діяльність агенства у 2016 році

Річний звіт про діяльність агенства у 2017 році

Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності УААСП у 2017 році