Що таке авторське право?

Авторське право – це юридичний термін, пов’язаний з використанням творів науки, літератури або мистецтва. Він використовується для опису прав, які мають автори на свої твори. Авторське право поширюється як на оприлюднені, так і на не оприлюднені твори, існуючі в будь-якій формі (письмовій, усній та інш.). Виникає логічне питання: що саме охоплюється авторським правом і що не підпадає під цю категорію? Ми наведемо короткий список об’єктів авторського права:

– Літературні, драматичні та сценарні твориМузичні твори, у тому числі без тексту
– Хореографічні твори та пантоміми
– Твори образотворчого мистецтва (скульптура, графіка, дизайн, фотографія, комікси та інше)
– Похідні твори (переклади, реферати, анотації, огляди, аранжування та інші переробки творів)
– Аудіовізуальні твори (кіно-, теле-, відеофільми та інше)
– Твори архітектури, містобудування
– Програми для електронно-обчислювальних машин
– Складові твори (енциклопедії, збірки, антології та інше)

Об’єктами авторського права не є: ідеї, концепції, методи, системи, відкриття, факти, мови програмування. Також авторське право не поширюється на державні символи та знаки, народну творчість, інформаційні (новинні) повідомлення.